อันดับ ไอดีผู้เล่น แต้ม
1.
meenxxxx
50,946
2.
fuzxxxx
9,771
3.
as2163xxxx
8,969
4.
pikewxxxx
8,913
5.
coxxxx
8,871
6.
runordxxxx
8,870
7.
bingxxxx
8,866
8.
nongnxxxx
8,866
9.
tamdxxxx
7,036
10.
mikearxxxx
6,574