อันดับ ไอดีผู้เล่น แต้ม
1.
meenxxxx
50,946
2.
taoxxxx
37,322
3.
meenxxxx
24,898
4.
thxxxx
13,220
5.
fuzxxxx
9,771
6.
as2163xxxx
8,969
7.
pikewxxxx
8,913
8.
coxxxx
8,871
9.
runordxxxx
8,870
10.
nongnxxxx
8,866